Ozljede meniska koljena

Ozljede meniska koljena

Koljeno je naš najveći zglob i ujedno jedan od kompliciranih zglobova. Njegova karakteristika je da ima dva meniska. Dvije hrskavične “pločice” umetnute da poboljšaju podudarnost površina zgloba i tako osiguraju stabilnost. Menisk svojim oblikom osigurava da zglobna ploha bude dublja i tako osigura bolje klizanje unutar zgloba.

Da sada stvar bude još kompliciranija imamo dva meniska, unutarnji i vanjski koji su naravno posve različiti. Vanjski ima oblik gotovo zatvorenog slova C dok unutarnji ima oblik slova C koje je dosta otvoreno. Samim time unutarnji meniskus je podložniji ozljedama.

Određene kretnje, pogotovo u sportu mogu uzrokovati oštećenje meniskusa. To su brze, nenadane kretnje gdje su sve strukture dosta napregnute. Ako okolno tkivo ne može izdržati napor doći će do oštećenja. Rijetko kada se dogodi da oštećenje odjednom bude toliko jako. Češće se dogodi zbroj manjih oštećenja koje kasnije rezultiraju bolovima.

Osoba čestu čuje zvuk unutar koljena nakon čega koljeno otiče, a samo koljeno postane blokirano i naravno bolno. U tom stanju je dosta teško napraviti bilo kakve manualne testove koji bi mogli ustanoviti da je došlo do ozljede meniska. Od male pomoći je i RTG snimka dok najviše pomaže pravovaljana artroskopija. Na osnovu toga se može napraviti potrebni zahvat.

Samo oštećenje meniskusa može biti od blagog do jako teškog. Blaga oštećenja mogu rezultirati do krajnje teškog, a kada je oštećenje blago takvu i simptomatologiju imamo. To je bol manjeg intenziteta, manje blokade u koljenu i manje oticanje koljena.  Simptomi se mogu povećavati nakon ili za vrijeme određene aktivnosti, recimo u bilo kojem sportu koji koristi promjenu smjera. Znači u gotovo svima.

Bez obzira koji stupanja oštećenja je na meniskusu, potrebno je pravilno identificirati problem. Na osnovu toga treba pristupiti problemu. Kod meniskusa stvarno vrijedi ona stara fizioterapijska izreka “Nema terapije do kineziterapije”. Procedure fizikalne medicine, kinesio tape i manualna terapija bit će potrebne da se smanji bolnost, poboljša mobilnost koljena i da se utječe na smanjenje otekline.

Kineziterapija je ta koja će povratiti funkciju strukturi koljena i svim strukturama oko koljena.

Jer kada funkcija nije adekvatna onda struktura pati, u ovom slučaju koljeno odnosno menisk.

Aleksandar Miketa

Komentari