Individualni seminari

  • Individualna edukacija – Core

    8. rujna 2022.

    Ova je edukacija namijenjena instruktoru ili terapeutu. Program rada je individualiziran, ovisno o predznanju polaznika. Predavanje je isklljučivo individualno.

    0
    Centar Miketa