Individualna edukacija – Core

Individualna edukacija – Core

Ova je edukacija namijenjena instruktoru ili terapeutu. Program rada je individualiziran, ovisno o predznanju polaznika. Predavanje je isklljučivo individualno.

TEORIJSKI DIO:

ANATOMIJA DISANJA – vrste obrazaca, “dobar” i “loš” obrazac

Hvatišta: Spinalno, kostalno i sternalno

BIOTIČKA MOTORIČKA znanja i referenca na opća motorička znanja

ULOGE DIJAFRAGME – postoje li primarna i sekundarna uloga?

 1. Metabolizam disanja
 2. Stabilizacija trupa
 3. Sfinkter

DIJAFRAGMA I POSTURA – funkcija dijafragme u stabilizaciji trupa i posturi, kako je možemo analizirati, zlatni standard posture?

Prezentacija

TEST POSTURALNE STABILNOSTI – izlaganje eksperimenta o djelovanju vježbi disanja na posturalnu stabilnost

BOLT TEST

PRAKTIČNI DIO:

IAP TEST

VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE POSTURALNE STABILNOSTI
METODSKA PODUKA: kako pomoći klijentu da nauči disati, kreirati i zadržati intraabdominalni tlak te kako ga koristiti u treningu

CORE I NJEGOVE SPECIFIČNOSTI:
DIJASTAZA:

 • vrste dijastaze,
 • dijastaza test,
 • manuelna metoda,
 • vježbe za samopomoć,
 • izlaganje preglednog rada o utjecaju različitih sistema tjelovježbe na dijastazu
 • zdjelično dno i njegova uloga
 • carski rez i epiziotomija

SAMOSTALNI RAD – Vježbe za dijastazu

PROVJERA ZNANJA – Naučiti klijenta vježbe (metodika, demonstracija i verbalizacija, primjer iz prakse ako ga imaš)

OSTALE SPECIFIČNOSTI COREA I EASY FIX RJEŠENJA:

 1. OTVORENE ŠKARE kao posljedica trudnoće
 2. PJEŠČANI SAT kao posljedica respiratornih problema
 3. PROBLEMI S CRIJEVIMA i utjecaj istih na core

 

*TRAJANJE EDUKACIJE: 4 – 5 SATI OVISNO O INDIVIDUALNIM ZAHTJEVIMA

*U CIJENU SU UKLJUČENE:
– NAKNADNE KONZULTACIJE + DOMAĆA ZADAĆA

– ONLINE PREDAVANJE U TRAJANJU OD 60 MIN (nije Zoom snimka)
UKUPNA CIJENA: 500 EURA

 

*PROGRAM JE PODLOŽAN PROMJENI OVISNO O INDIVIDUALNIM ZAHTJEVIMA

Komentari