Uspjeh testiranja posturalne stabilnosti

Uspjeh testiranja posturalne stabilnosti

Prvi eksperiment u nizu istraživanja u području disanja i dijafragme koje Tea Miketa namjerava provesti priveden je kraju. Znanstveni rad u koautorstvu Teodora Miketa, Nina Ivančić i Biljana Kuzmanić “Povezanost vježbi disanja s poboljšanjem posturalne stabilnosti zdravih odraslih jedinki” dokazao je hipotezu.

Postoji statistički značajna razlika u usporedbi rezultata na testu posturalne stabilnosti između eksperimentalne grupe koja je prakticirala DNS vježbe disanja u okviru svog klasičnog rekreacijskog treninga i kontrolne grupe koja je vježbala rekreativno, bez posebnog fokusa na disanje.

Eksperimentalna grupa je imala značajno bolje rezultate na finalnom mjerenju, a kompletan je uzorak ispitanika bio kreiran od vježbača našeg Centra. Testiranje je vršeno na Fakultetu zdravstvenih studija koristeći Posturomed aparat, proizvođača Bioswing.

Rad je Tea prezentirala na kongresu Contemporary kinesiology u Splitu u subotu, 26. kolovoza, a njegovo tiskano izdanje možete pročitati u znanstvenom časopisu Acta kinesiologica.

“Bila mi je čast zasjedati kao chairperson, a veliko zadovoljstvo izlagati svoj rad na odlično organiziranom kongresu Contemporary kinesiology u Splitu 26. kolobvoza ove godine.

Zahvaljujem svima koji su pomogli da se provede eksperiment i dovrši rad “Povezanost vježbi disanja s poboljšanjem posturalne stabilnosti u odraslih zdravih jedinki”, ponajviše mojoj tutorici Jeleni Paušić Ex Bižaca na vodstvu i mom mužiću Aleksandru Miketa na podršci. Kad sam nenadano palila laptop na tulumu, restoranu ili na plaži baš mu i nisam bila neko društvo ovog ljeta. Nina i Biljana, super smo team, idemo samo naprijed!

Dragi vježbači Centra Miketa koji ste sudjelovali u testiranjima, vama zahvaljujem najviše. Una, tebi hvala za svaki vritnjak”

Tea Miketa

Zahvaljujemo svima koji su pomogli da se provede ovaj eksperiment, posebno Kineziološkom fakultetu u Splitu i Fakultetu medicinskih studija u Rijeci, te vrijednim vježbačima čiji angažman i napredak uvijek pokazuje kako naš posao ima plemenitu svrhu.

Ako želite popraviti svoj posturalni balans, više o dynamic neuromuscular sistemu (DNS) čitajte na našoj web stranici i pratite najave naših skorašnjih radionica na temu disanje i stabilnost.

Komentari