Efficient training method – Core and more, Rijeka

Efficient training method – Core and more, Rijeka

Prepoznato je da je proces stabilizacije u rekreacijskim i sportskim aktivnostima začet u centru ljudskog tijela koji je lociran u predjelu trbuha. No, nedostaje precizna definicija o tome što centar tijela zapravo anatomski jest te koji se mišići trebaju uključiti u njegovu definiciju (Kibler et al., 2006). ETM ™ je sustav baziran na nizu istraživanja iz područja kineziologije, a poseban fokus je upravo na eksperimentima u kojima su sudjelovali naši vježbači, vezanim uz stabilizaciju trupa i posturalnu stabilnost.

U nedjelju, 23. Ožujka 2019. je u Rijeci premijerno održana Efficient training method radionica posvećena stabilizaciji trupa u korelaciji s disanjem, zasnovana na znanstvenim istraživanjima koja u Centru provodimo.

Teoretsko-praktična priča tkana kroz godine rada, proučavanja literature, ispitivanja, dokazivanja i odbacivanja hipoteza privukla je trenere i vježbače.

Dotakli smo se kvalitetne aktivacije corea kao i učestalih problema koji negativno utječu na kvalitetu te aktivacije: hijatalna hernija, dijastaza rektusa i problemi respiratornog sustava.

Povezali smo različite tjelesne položaje i različite stabilizacijske potrebe i jedan te isti motorni obrazac – pregib u zglobu kuka.

Tea tu tematiku proučava već desetak godina i o tome obožava pričati, a vjerujemo i da je polaznicima bilo poučno slušati.

Iduća radionica je u travnju.
Pošalji upit!

Prijava
Komentari