DNS – dinamička neuromuskularna stabilizacija

DNS – dinamička neuromuskularna stabilizacija

Ljudsko tijelo je građeno da bude biomehanički efikasno u kretanju. Tijekom života adaptiramo svoju posturu na zahtjeve koje smo si postavili. Sve oko nas i u nama utječe na našu posturu.
Što je naša gravitacijska sjena manja to je gibanje učinkovitije i bezbolnije.

Kod sportaša koji su od rane životne dobi sebe specijalizirali za određenu vrstu kretnje može doći do posturalne prilagodbe. Sve je pokret, a jedan od prvih pokreta je disanje koje nije samo fiziološki proces, metabolički proces već je i biomehanički proces. 

Ako prsni koš nije pokretan i dijafragma nije primarni respiratorni mehanizam, dolazi do prilagodbe periferije. Mišići periferije ne rade svoje primarne uloge, nego imaju dodatni posao koji mogu, ali ne trebaju raditi. Bar ne u tolikom obimu. Naš mišićno disajni sustav teži u prosjeku oko 5 kilograma mišića. Nije to zanemariva brojka.

Tako nastaju problemi na periferiji jer centar “ne zna” napraviti pravilan pokret. Tada treba reeducirati kompletan neuromotorni sustav. Jedan od načina za tu reedukaciju je i DNS trening kojeg provodimo u 1/1 varijanti i u mini grupama.

Disanje je osnovna potreba našeg organizma i za naš mozak to je prioritet broj jedan! Ako disanje nije pravilno niti jedan pokret u tijelu neće biti dovoljno kvalitetan. A o organskim sustavima nekom drugom prilikom.

Znaš li pravilno disati?

Za DNS trening javi se na:

info@centa-miketa.hr  ili 0992314613

Aleksandar Miketa

Komentari