Dead Stop kettlebell Clean

Dead Stop kettlebell Clean

Kettlebell clean ili nabačaj je tehnički najzahtjevnija vježba. Treba puno vremena da se usvoji i da izgleda fluidno i lijepo. Početnici obično imaju problema s doziranjem sile koja dolazi iz kukova i brzine ruke koja mora napraviti distribuciju sile, da bi kettlebell fino završio na ramenu. Kettlebell mora ostati blizu tijela dok je nadlaktica cijelo vrijeme priljubljena uz torzo.

Jedna od vježbi kojom se mogu uskaladiti kukovi i ruka je DEAD STOP CLEAN. Dobra je za učenje kettlebell cleana, ali i kod naprednih vježbača može poslužiti kao dodatna vježba za dodatno “poliranje” tehnike.

Aleksandar Miketa

Komentari
×

Zanima me