Učenje

Učenje

Učenje je najveći dar koji smo dobili a znanje uvijek pobjeđuje trud i rad. Nije dovoljno samo raditi nego treba znati što raditi, jer ako nema znanja sav trud je uzaludan. Učenje je iskustvo, sve drugo je samo informacija.
Određeni uzrok, događaj ili ozljeda aktivira određeni refleks koji oblikuje naše tijelo. Tijelo može promjeniti svoju biomehaniku, način kretanja promjenom tonusa mišića.Određeni mišići se “zategnu” a drugi posljedično tome moraju “opustiti”. Jer tijelo i mozak žele biti u homeostazi koju možemo osigurati jer imamo energije da i tako budemo učinkoviti. Imamo pregršt hrane, lijekova te raznih fizikalnih procedura da olakšamo takva, u većini slučajeva bolna gibanja. Bol je uvijek upozorenje, poziv za promjenu da nešto nije u redu.
Ukoliko refleks dugo potraje on postaje obrazac, postaje navika i nemoguće ga je promjeniti bez aktivnog uključivanja u proces izlječenja.
Većina zahvata će djelovati po principu kratkotrajnog učinka koji mogu biti kraći i malo duži.
Dugotrajni i efikasni efekt je učenje kako da bolje osjetimo tijelo, usmjerimo pažnju kako i na koji način izvodimo pokrete. Na taj način mijenjamo neuronsku mrežu i pokrete činimo efikasnijim. U kori mozga se osvježavaju nove mape pokreta pa potreba za patološkim tenzijama u određenim dijelovima tijela prestaje.
Ukoliko više nema potrebe za refleksom svoj potencijal i energiju možemo iskoristiti u učinkovitije obrazce življenja, biti kreativniji, opušteniji te kvalitetnije jedinke u okolini u kojoj živimo.
Tako proces postaje Put.
Kreni na Put..

Komentari
Ljubav prema pokretu je otkrio je u najranijoj dobi što je bilo malo zahtjevno njegovim roditeljima. Znatiželja ga je vodila da uči i proučava gibanje te pomaganje ljudima da kroz pokret spoznaju i nauče kako živjeti bez boli. Dugotrajno učenje japanskih borilačkih vještina je izoštrilo osjet za detalje i preciznost. Voli planinarenje i vrtlarenje, a u slobodno vrijeme uspijeva biti kreativan i u kuhinji.