Emmett i kronični bolovi

Emmett i kronični bolovi

Uzrok kroničnih bolova su multifaktorski i teško ih je “pojednostaviti”. Mišići i većina tkiva u tijelu imaju osjetilne stanice, receptore koji stalno komuniciraju s mozgom. Mozak želi stalno znati što se događa s tijelom.

Mozak je taj koji stalno upravlja našim mišićima, bez obzira da li je to pod našom voljom ili nije. U samim zglobovima imam o i osjetilne stanice koje šalju informaciju kakav je pritisak unutar njih što nam omogućuje određivanja položaja zgloba. Koža neprestano šalje podatke i ujedno je i naš najveći organ koji imamo. Sve promjene koje se dešavaju oko nas i u nama, mozak želi znati. Želi te podatke na osnovu kojih će koristiti cijeli sustav. Cijeli taj sustav komunikacije mozga s tijelom zovemo propriocepcijom.

Mozak je zadužen za sve akcije mišića, za sve kretanje koje se odvija. Mi smo dizajnirani tako da čim se krenemo gibati to odmah i osjetimo a povratne informacije od cijelog sustava nam “govore” gdje smo i što radimo. To je konstantna razmjena informacija između mozga i periferije.

Što mišić bolje i kvalitetnije radi, ima kvalitetnu kontrolu ili odnos između kontrakcije i produljivanja (ali i opuštanja) to je pokret efikasniji. Kada imamo taj način rada mišićnog sustava zglob ostaje centraliziran i ne narušavaju se pozicije skeleta. Ako narušimo poziciju skeleta umanjujemo efikasnost mišićnog rada.

Kako život nisu ruže, bombonijere i romantični zalasci Sunca tako i s vremenom može doći do manje efikasnog rada mišićnog sustava i poremećenog odnosa skeleta.

Mišić zbog svoje pozicije i kontrakcije sve manje informacija šalje u centralni živčani sustav. S vremenom ta se komunikacija sve više narušava što dovodi do senzorno motorne amnezije.Smanjuje se sposobnost komunikacije i kontrole što opet rezultira lošim gibanjem, smanjenom pokretljivosti, bolovima i kroničnom napetošću. Osim promjena koje osjetimo na tijelu počinjemo se i drugačije ponašati jer smo limitirani, imamo manjak osjeta za svoje tijelo i sebe. Ako imamo manjak osjeta za sebe imat ćemo i za druge.

Samospoznaja, osjećaja sebe i kvalitetnog gibanja vlastitog tijela je od presudne važnosti za život bez bolova. S Emmett terapijskim procedurama pomažemo mozgu da stupi u komunikaciju s mišićnim sustavom, da postanemo svjesniji sebe, da imamo bolju pokretljivost i manju bolnost.

Uz somatske vježbe ostajemo i dalje u kontaktu sa svojim mišićnim sustavom, ali sa samim sobom. Jer na kraju i najbolja terapija neće imati smisla ako sami ne sudjelujemo u njoj.

Aleksandar Miketa

Komentari