Efficient core and more workshop

Efficient core and more workshop

Efficient training method ™ je sustav tjelovježbe zasnovan na biotičkim motoričkim znanjima čovjeka, čiji se transfer u rekreacijskom treningu događa u svrhu savladavanja općih motoričkih znanja. Jednostavnije rečeno – ovaj vas trening podsjeća na osnovna ljudska gibanja kojima se u svrhu jačanja i postizanja određene tjelesne kondicije ili morfološke preobrazbe, dodaje vanjsko opterećenje.

Prepoznato je da je proces stabilizacije u rekreacijskim i sportskim aktivnostima začet u centru ljudskog tijela koji je lociran u predjelu trbuha. No, nedostaje precizna definicija o tome što centar tijela zapravo anatomski jest te koji se mišići trebaju uključiti u njegovu definiciju (Kibler et al., 2006). ETM ™ je sustav baziran na nizu istraživanja iz područja kineziologije, a poseban fokus je upravo na eksperimentima u kojima su sudjelovali naši vježbači, vezanim uz stabilizaciju trupa i posturalnu stabilnost.

I) ETM CORE… 09:00-12:00 h

UVOD

Movement snack 15 min

GLAVNI DIO

TEORETSKI DIO 45 min

ETM i razvojna kineziologija – od biotičkih motoričkih znanja ka efikasnom dnevnom gibanju kroz pametan trening.
Dijafragma, uloge dijafragme – metabolička i stabilizacijska komponenta, under breathing, over breathing, BOLT test, IAT, neutralna pozicija, core.

PRAKTIČNI DIO 60 min

Demonstracija i rad u parovima:
1. Restart dijafragme
2. Vježbe za core, pozicioniranje, regresija/progresija

ZAVRŠNI DIO

Class 45 min

II …AND MORE 12:30-14:30

UVOD

Stabilizacija i specifični problemi 15 min

GLAVNI DIO

TEORETSKI DIO 45 min

Dijastaza rektusa – definicija i problematika

Hijatalna hernija – definicija i problematika

Hourglass sindrom – definicija i problematika

PRAKTIČNI DIO 45 min

Demonstracija i rad u parovima:

  1. Dijastaza test
  2. Manualna sanacija
  3. Vježbe

ZAVRŠNI DIO

Kako produžiti core?

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje na seminaru prijavite se još danas.

Cijena radionice je 700,00 kn.

Maksimalan broj polaznika je 10.

CENTAR MIKETA D.O.O.

IBAN: HR6223400091110643875

Svrha uplate: Radionica + Ime i Prezime

Komentari