Bol

Bol

Bol

Bol je evolucijsko nasljeđe, koje ima za funkciju da nas upozori na nered u sustavu. Slično kao i lampica na autu koja odjednom zasvijetli. Prvo pitanje koje si postavio je ZAŠTO, te idemo kod mehaničara sa pitanjem ZAŠTO se pali lampica.
Slična analogija se može iskoristiti i sa ljudskim tijelo. ZAŠTO boli i kako to promjeniti? Jedini način da se promjeni bolni obrazac pokreta je da ga se opet svjesno i voljno uči. Jedini način za to je aktivacija i reedukacija voljnog korteksa CNS-a koji kontrolira pokret. Naš organizam zahtjeva efikasno kretanje uz što manje trošenja energija, želi biti učinkovit. Bol upozorava na gubljenje učinkovitosti te potrebu za da se bol otkloni. Ukoliko bol traje dugo a obrazac se ne mijenja naš CNS će promjeniti obrazac kretanja koji neće biti toliko učinkovit. Kao posljedica javljaju se novi bolovi i zapravo se cijelo vrijeme vrtimo u krug.
Način da se to stanje riješi je aktivna reedukacija CNS-a za bolje i učinkovitije kretanje.

Komentari
Ljubav prema pokretu je otkrio je u najranijoj dobi što je bilo malo zahtjevno njegovim roditeljima. Znatiželja ga je vodila da uči i proučava gibanje te pomaganje ljudima da kroz pokret spoznaju i nauče kako živjeti bez boli. Dugotrajno učenje japanskih borilačkih vještina je izoštrilo osjet za detalje i preciznost. Voli planinarenje i vrtlarenje, a u slobodno vrijeme uspijeva biti kreativan i u kuhinji.