Arhiva

< 2019. >

GFM certifikacija

GROUND FORCE METHOD je novi naziv za PRIMAL MOVE. Ime se promijenilo, ali koncept rada je ostao isti.
2.2.2019. 08:00
Cavtatska 2b, Rijeka
Saznaj više

Efficient Training Method certifikacija

Efficient training method je sustav tjelovježbe zasnovan na biotičkim motoričkim znanjima čovjeka, čiji se transfer u rekreacijskom treningu događa u svrhu savladavanja općih motoričkih znanja.
2.3.2019. 08:00
Cavtatska 2b, Rijeka
Saznaj više

Efficient core and more workshop

Efficient training method ™ je sustav tjelovježbe zasnovan na biotičkim motoričkim znanjima čovjeka, čiji se transfer u rekreacijskom treningu događa u svrhu savladavanja općih motoričkih znanja.
24.3.2019. 09:00
Cavtatska 2B
Saznaj više

Efficient core and more workshop

Efficient training method radionica posvećena stabilizaciji trupa u korelaciji s disanjem, zasnovana na znanstvenim istraživanjima koja u Centru provodimo.
28.4.2019. 09:00
Cavtatska 2B
Saznaj više