Arhiva

< 2019. >

GFM certifikacija

GROUND FORCE METHOD je novi naziv za PRIMAL MOVE. Ime se promijenilo, ali koncept rada je ostao isti.
2.2.2019. 08:00
Cavtatska 2b, Rijeka
Saznaj više

Efficient Training Method certifikacija

Efficient training method je sustav tjelovježbe zasnovan na biotičkim motoričkim znanjima čovjeka, čiji se transfer u rekreacijskom treningu događa u svrhu savladavanja općih motoričkih znanja.
2.3.2019. 08:00
Cavtatska 2b, Rijeka
Saznaj više