Pokret

  • Čučanj molim

    23. listopada 2013.

    Čučanj je jedan od najprirodnijih ljudskih položaja, dijete se u njemu nađe prije negoli prohoda. Pa zašto smo onda…

    0